1:24 am - Saturday October 25, 2014

Mẫu hợp đồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

“Hợp đồng cung cấp phần mềm kế toán SIMBA”

                                                                                                       Số: …CN/HDTM

 • Căn cứ vào luật thương mại nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 14/06/2005;
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi bên;

 

Hôm nay, ngày  tháng   năm 2013, chúng tôi gồm:

 

Bên mua:                                                                                                            < Gọi tắt là Bên A >

Địa chỉ

Điện thoại

Đại diện

Chức vụ

Mã số thuế

:

:                             ; FAX:

:

:

:

 

      Bên cung cấp: CN CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ASIA      < Gọi tắt là Bên B>

Địa chỉ

Điện thoại

Đại diện

Chức vụ

Tài khoản số

Tại Ngân hàng

Mã số thuế

: 642/43/38 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, Tp. HCM

: (84-8) 3916.8350  ; FAX: (84-8) 3916.8353

: Ông VŨ HOÀNG ANH 

: Giám Đốc

: 102010000161174

: Công Thương Tp. Hồ Chí Minh – Chi Nhánh 9

: 0101162173-001

 

Thống nhất thoả thuận ký kết Hợp Đồng này với nội dung như sau.

ĐIỀU 1: SẢN PHẨM CUNG CẤP

Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý cung cấp quyền sử dụng và dịch vụ đi kèm với sản phẩm  dưới đây:

1.1 Tên gọi sản phẩm: “Phần mềm quản lý tài chính kế toán doanh nghiệp SIMBA – Phiên bản 2013”, sau đây được gọi tắt là  “SIMBA 3…”.

       1.2 Bên B tiến hành cung cấp bản phần mềm kế toán SIMBA 3…bản quyền số 1901/2010/QTG  chạy trên mạng LAN kèm theo 01 CD chứa chương trình và 01 bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình cho Bên A.

       1.3 Tính năng và tiện ích: Bên A đồng ý các tính năng và tiện ích sẵn có trong chương trình SIMBA 3…dưới đây:

ü  Quản trị hệ thống.

ü  Kế toán vốn bằng tiền (Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay).

ü  Kế toán bán hàng (dịch vụ) và công nợ phải thu.

ü  Kế toán mua hàng (dịch vụ) và công nợ phải trả.

ü  Kế toán công nợ phải thu, phải trả khác.

ü  Kế toán hàng tồn kho.

ü  Kế toán tài sản cố định

ü  Kế toán công cụ dụng cụ

ü  Kế toán chi phí trả trước

ü  Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành

ü  Phân hệ tiền lương

ü  Kế toán tổng hợp và báo cáo quyết toán.

ü  Sổ sách kế toán theo các hình thức: NKC, CTGS

ü  In và quản lý hóa đơn GTGT theo NĐ 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010

ü  Báo cáo tài chính theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 (hoặc quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006.)

ü  Báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN theo thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007, thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007, thông tư 244/TT-BTC ngày 31/12/2009, thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011, thông tư 138/2011/TT-BTC ngày 4/10/2011

ĐIỀU 2: CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

Bên B chịu trách nhiệm cài đặt bản phần mềm kế toán SIMBA 3… cung cấp theo Điều 1 cho Bên A tại địa điểm: …

ĐIỀU 3: TIÊU CHUẨN ĐỂ NGHIỆM THU CÔNG VIỆC

3.1 Công việc do Bên B thực hiện theo Điều 1 được xem là hoàn thành khi Bên B cung cấp đầy đủ bản phần mềm kế toán SIMBA 3… như qui định trong Điều 1 cho Bên A.

3.2  Công việc do Bên B thực  hiện theo Điều 2 được xem là hoàn thành khi Bên B cài đặt bản phần mềm có các chức năng và tiện ích như qui định tại Điều 1 cho Bên A

ĐIỀU 4: THỜI HẠN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Hai Bên phải bố trí nhân sự và máy móc thiết bị để bắt đầu thực hiện hợp đồng chậm nhất trong vòng 02(hai) ngày kể từ ngày ký Hợp Đồng.

ĐIỀU 5: BẢO HÀNH VÀ HỖ TRỢ SỬ DỤNG

Bên B chịu trách nhiệm bảo hành miễn phí các lỗi của phần mềm mềm kế toán SIMBA 3… cung cấp cho Bên A trong thời gian 12 tháng kể từ ngày cài đặt chương trình.

5.1     Nội dung bảo hành:

 • Sửa lỗi chương trình nếu có phát sinh
 • Cập nhật tất cả các thông tư, quyết định mới nhất theo qui định của Bộ Tài Chính.
 • Tư vấn cho người dùng bên A cách hoạch toán, hỗ trợ bên A trong việc kiểm tra đối chiếu số liệu đã nhập vào phần mềm.

5.2   Phương thức bảo hành: khi nhận được thông báo của Bên A, Bên B sẽ phải tiến hành khắc phục các lỗi của chương trình theo một trong các phương thức sau đây:

 • H­ướng dẫn ngư­ời sử dụng sửa lỗi chư­ơng trình thông qua điện thoại, Fax, hoặc E-mail trong vòng 02 (hai) giờ kể từ khi nhận đư­ợc thông báo.
 • Bảo hành thông qua phần mềm log từ xa: Teamviewer

5.3 Hỗ trợ sử dụng:

Trong quá trình sử dụng phần mềm những thắc mắc của khách hàng sẽ được chúng tôi giải đáp qua tổng đài. Khách hàng cũng sẽ nhận được các tài liệu hỗ trợ thông qua website www.simba.vn

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

6.1  Chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan hữu quan về bản quyền phần mềm và nhãn hiệu hàng hóa đăng ký cho phần mềm kế toán đã cung cấp cho Bên A.

6.2 Đảm bảo tính đúng đắn của phần mềm kế toán theo qui định của Bộ Tài Chính Việt Nam.

6.3 Đảm bảo bản phần mềm cung cấp cho Bên A có các chức năng theo qui định tại Điều1.

6.4 Cử các cán bộ có đủ năng lực để thực hiện tốt các công việc trong Điều 1 .

6.5 Thực hiện bảo hành theo Điều 5.

ĐIỀU 7: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

7.1 Tuân thủ luật bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình được cài đặt, không sao chép hay sửa đổi chương trình nếu không được sự đồng ý của Bên B

7.2   Cung cấp các thông tin, tài liệu về chức năng, qui trình nghiệp vụ để Bên B thực hiện công việc của mình trong phạm vi hợp đồng.

7.3  Thanh toán cho Bên B theo đúng thời hạn ghi ở Điều 8.

ĐIỀU 8: GIÁ TRỊ CỦA HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN

8.1     Giá trị hợp đồng:

Sản phẩm & Dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

   (VND)

Thành Tiền

(VND)

1. Phần mềm kế toán: SIMBA 3…

Bản

1

  2. Cài đặt, tư vấn và HDSD

 

Bao gồm

  3. Hỗ trợ sử dụng & bảo hành 12 tháng

Bao gồm

  4. Thuế GTGT (không chịu thuế GTGT).

-

 Tổng cộng

 

 

Bằng chữ: ….đồng Việt Nam chẵn ./.

8.2 Hình thức thanh toán: Bên A thanh toán cho Bên B bằng tiền mặt.

8.3 Phương thức và thời hạn thanh toán: Bên A thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng cho Bên B ngay sau khi bên B kết thúc công việc cài đặt phần mềm.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

9.1      Hai bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện các điều khoản trên của Hợp đồng.

9.2     Hợp đồng này mặc nhiên được thanh lý khi hết hạn hiệu lực.

9.3     Những vấn đề phát sinh trong khi thực hiện Hợp Đồng sẽ được hai bên bàn bạc, thỏa thuận giải quyết trên cơ sở thương lượng. Các tranh chấp hai bên không thể thương lượng thì sẽ được đưa ra giải quyết tại toà án nhân dân các cấp có thẩm quyền theo luật định.

9.4     Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng này bao gồm 03 (ba) trang được làm thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Bên A giữ 01 (một) bản, Bên B giữ 01 (một) bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Mẫu hợp đồng

mauhopdong

 

No comments yet.

Leave a Reply

 • Thống kê

  Tổng khách viếng thăm : 17259
  Khách hôm nay : 34
 • dao tao ke toan dao tao ke toan truong dao tao seo