1:33 am - Thursday October 23, 2014

Phần mềm kế toán BRAVO

Phiên bản mới của “Phần mềm quản trị tài chính – kế toán BRAVO” là Bravo7. Với nền tảng được thiết kế trên công nghệ hiện đại cho phép phần mềm BRAVO dễ dàng được sửa đổi, thêm bớt chức năng trong từng phân hệ (module) và thêm những phân hệ mới.
Phần mềm kế toán BRAVO Phần mềm kế toán BRAVO

Phần mềm kế toán BRAVO

Phần mềm được xây dựng theo phân hệ

BRAVO được xây dựng theo từng phân hệ (module)nhằm mục đích trợ giúp và quản lý các hệ thống quy trình quản lý SXKD của doanh nghiệp trên phần mềm (Quản lý và hoạch định tài nguyên doanh nghiệp). Các phân hệ lớn của BRAVO bao gồm:

 • Quản lý Quan hệ khách hàng

  phan mem ke toan Bravo Phần mềm kế toán BRAVO

  phan mem ke toan Bravo

 • Quản lý Vốn bằng tiền
 • Quản lý Mua hàng
 • Quản lý Bán hàng
 • Quản lý Hàng tồn kho
 • Quản lý Tài sản
 • Quản lý Chi phí – Giá thành
 • Quản lý Nhân sự – Tiền lương.
 • Kế toán tổng hợp – Quản trị doanh nghiệp

Các phân hệ này được thiết kế thành một thể thống nhất có tính liên kết, kế thừa dữ liệu nhưng cũng có thể hoạt động độc lập. Trong mỗi phân hệ lớn trên sẽ gồm việc nhiều công đoạn và chức năng nhỏ khác.

Hệ thống mở, mềm dẻo linh hoạt

Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, các yêu cầu về  quản trị sẽ thay đổi dẫn đến sự quá tải đối với các phần mềm có thiết kế đóng. Đồng thời, tính đa dạng và đặc thù của các ngành nghề kinh doanh làm cho vấn đề càng trở nên phức tạp khi không có những phần mềm được tổ chức tốt và thiết kế mở. Phần mềm BRAVO được thiết kế với hệ thống mở, mềm dẻo, linh hoạt để điều chỉnh các tính năng không chỉ phù hợp với yêu cầu hiện tại mà còn sẵn sàng cho sự phát triển trong tương lai của doanh nghiệp cũng như sự biến động về chính sách, chế độ của Nhà nước (thiết kế hợp với yêu cầu đa dạng của thực tế). Với nền tảng ứng dụng (Framework) được thiết kế trên công nghệ hiện đại cho phép phần mềm BRAVO dễ dàng được sửa đổi, thêm bớt chức năng trong từng phân hệ (module) và thêm những phân hệ mới.

Quy trình xử lý trình tự công việc (WorkFlow)

Quy trình làm việc của doanh nghiệp có rất nhiều bộ phận cũng như nhân viên tham gia. Việc phối hợp xử lý công việc cũng như đồng nhất dữ liệu giữa các nhân viên, bộ phận rất phức tạp cần phải quy định trình tự các bước thực hiện sao cho việc nhập, khai thác dữ liệu tránh trùng lặp và sai sót. BRAVO cho phép người sử dụng tự khai báo, định nghĩa quy trình xử lý tuần tự các công việc phù hợp với thực tế doanh nghiệp.

 

No comments yet.

Leave a Reply

 • Thống kê

  Tổng khách viếng thăm : 17217
  Khách hôm nay : 16
 • dao tao ke toan dao tao ke toan truong dao tao seo